Updated: Aug 14

Under förmiddagen den 10 augusti 2022 ordnade projektet H2 Ecosystem Roadmap for Ostrobothnia ett evenemang på Wasa Future Festival med vätgas i fokus. Experter inom området för vätgasekonomi och vätgasens möjligheter i Österbotten öppnade upp ämnet ur olika perspektiv. Programmet kan ses i efterhand här.


Kjell-Owe Ahlskog


Först ut var Kjell-Owe Ahlskog, Alcea Ab, som inledde sin presentation med grundläggande fakta om vätgas. Därefter gav Ahlskog aktuell information om situationen för vätgas i Österbotten. Huvudfokus låg på vätgasekonomin och dess helhet, vilken roll vätgas har som en del av den gröna omställningen och vad de aktörer som är involverade i vätgasekonomin bör fokusera på för att möjliggöra utveckling. Presentationen introducerade hela vätgasekonomin på ett omfattande sätt och tog även upp frågor och utmaningar som måste beaktas för att främja utvecklingen av vätgasekonomin.Herkko Plit, VD för P2X Solutions, presenterade Finlands första industriella produktionsanläggning för grön vätgas som byggs i Harjavalta. Detta projekt är ett av de mest avancerade vätgasrelaterade pionjärprojekten. Förberedelserna har inletts och målet är att anläggningen ska vara i drift 2024. Visionen för P2X Solutions är att utöka produktionen av ren vätgas i hela Finland. Planen är att senare skala upp pilotanläggningen från 20 MW till 1000 MW år 2031. Den kunskap som uppkommer i samband med den första pilotanläggning kommer att ha en central betydelse när nya anläggningar ska byggas i Finland. Det finns ett tydligt behov av trendsättare och P2X Solutions är helt klart en av de finländska vätgasoperatörerna.
Rasmus Hautala från projektet Circular Insight & Transition pratade om etableringen av en storskalig vätgasproduktionsanläggning i Finland. Det storskaliga tilläggsbygget av vindkraftverk i Finland medför möjligheter och utmaningar för var och en av oss. Det behövs aktörer som i sin tur måste tänka på sin roll i det stora hela. Företag, den offentliga sektorn och utbildningssektorn har en gyllene chans att skapa vätgasfokuserade affärsekosystem i Finland, genom vilka man kan exportera ren energi och teknologi till den globala marknaden.


Rasmus HautalaLaura Huomo från advokatbyrån Bird & Bird pratade om vätgasprojekt ur ett avtalsrättslig perspektiv och hur man kan minimera riskerna genom att tillämpa rätt sorts avtalsstrukturer. Antalet kontrakt relaterade till vätgasprojekt är enormt, varpå rollen som expert och pålitlig rådgivare är central för uppstarten och framgången av projekten. Det kommer säkerligen att bli en växande efterfrågan på denna kompetens i Österbotten med omnejd de kommande åren.


Laura HuomoUnder den sista programpunkten intervjuade Minna Näsman från projektet Kansallinen Vetyverkosto NTM-centralens chefsinspektör Risto Koljonen om tillståndsprocesserna relaterade till vätgassektorn och myndigheternas perspektiv på nya vätgasprojekt. Den nya teknologin relaterad till den gröna omställningen har medfört utmaningar i tillståndsprocesserna och lösningar för att effektivisera processerna tas ständigt fram. Eftersom lagstiftningen som relaterar till den teknologiska utvecklingen drar ut på tiden, måste befintliga regleringar tillämpas. Under intervjun framkom vikten av förhandlingar och smidig kommunikation från början av tillståndsprocessen som nyckelfaktorer för en smidig tillståndsprocess. En ny handbok för förnybar energirådgivning pågår och en ny kontaktmyndighet har centraliserats till Södra Österbottens NTM-central, som servar hela landet i frågor som rör tillståndsprocesser.

Risto Koljonen ja Minna NäsmanKaisa Penttilä från projektet H2 Ecosystem Roadmap for Ostrobothnia stod som värd för programmet och hade ordnat programmet. De intressanta presentationerna, diskussionerna och frågorna som väcktes ur dem, gav lyssnarna uppdaterad information om vätgasekonomin och förhoppningsvis en drivkraft att främja den gröna omställningen även från sin egen sida.

20 views0 comments

10.8.2022 H2 Ecosystem Roadmap for Ostrobothnia -hanke järjesti aamupäivän kestävän tilaisuuden Wasa Future Festivaleilla vety-teemalla. Vetytalous ja vedyn mahdollisuudet Pohjanmaalla-otsikon alla kuultiin asiantunteva joukko puhujia, jotka avasivat aihetta eri näkökulmista. Koko keskiviikon ohjelman voi katsoa tästä linkistä.


Kjell-Owe Ahlskog


Ensimmäisenä puhujana Kjell-Owe Ahlskog, Alcea AB, kävi läpi perustietoa vedystä ja päivitti tilannekuvaa vedyn suhteen Pohjanmaan alueelta. Pääpaino esityksessä oli vetytalouden isossa kuvassa, mikä vedyn rooli on osana vihreää siirtymää sekä mihin vetytaloudessa mukana olevien toimijoiden tulisi fokusoida kehityksen mahdollistamiseksi. Esitys alusti erittäin kattavasti vetytalouden kokonaisuutta ja niitä kysymyksiä ja haasteita, jotka täytyy ottaa huomioon vetytalouden kehityksen edistämiseksi.Toisena puhujana, Herkko Plit, P2X Solutionsin toimitusjohtaja kertoi Suomen ensimmäisestä teollisen mittaluokan vihreän vedyn tuotantolaitoksesta, jota rakennetaan Harjavaltaan. Tämä hanke on yksi pisimmälle edenneistä vetyyn liittyvistä pioneerihankkeista, valmistelutyöt tontilla ovat alkaneet ja tavoitteena on että vuoteen 2024 mennessä laitos on toiminnassa. P2X Solutionsin visio on laajentaa puhtaan vedyn tuotantoa ympäri Suomen ja suunnitelmissa on skaalata nyt pilotoitava 20 MW laitos modulaarisesti 1000 MW koko Suomen tasolla vuoteen 2031 mennessä. Se tietotaito, jota kasvatetaan tässä ensimmäisessä pilottilaitoksessa tulee olemaan keskeisessä asemassa, kun uusia laitoksia rakennetaan Suomeen. Suunnannäyttäjiä tarvitaan, ja P2X Solutions on sitä selvästi Suomen vetytoimijoiden keskuudessa.Kolmantena puhujana Rasmus Hautala, Circular Insight & Transition -hankkeesta puhui otsikolla Ison kokoluokan vedyntuotantolaitoksen perustaminen Suomeen. Tuulivoimalaajamittainen lisärakentaminen Suomeen on tuomassa mahdollisuuksia ja haasteita meille jokaiselle. Tekijöitä tarvitaan ja jokaisen toimijan täytyy miettiä, mikä on oma rooli isossa kokonaisuudessa. Yrityksillä, julkisella sektorilla ja koulutuspuolen edustajilla on tuhannen taalan tilaisuus luoda Suomeen vetyyn keskittyviä liiketoimintaekosysteemejä, joiden kautta viedä puhdasta energiaa ja teknologiaa globaaleille markkinoille.


Rasmus HautalaNeljäs puhuja Laura Huomo, asianajotoimisto Bird & Birdistä puhui vetyhankkeista sopimusoikeuden näkökulmasta ja kuinka minimoida vetyhankkeiden riskit oikeanlaisilla sopimusrakenteilla. Vetyhankkeisiin liittyvä sopimusten määrä on valtava, jolloin asiantuntevan ja luotettavan neuvonnan rooli on keskeinen hankkeiden liikkeellelähdön ja onnistumisen kannalta. Tälle osaamiselle tulee varmasti olemaan myös kasvava kysyntä Pohjanmaan alueella tulevina vuosina.


Laura HuomoViimeisenä ohjelmakohtana Minna Näsman Kansallisesta Vetyverkosto-hankkeesta haastatteli ELY-keskuksen ylitarkastajaa Risto Koljosta vety-alaan liittyvistä luvitusprosesseista ja viranomaisnäkökulmasta uusiin vetyhankkeisiin liittyen. Vihreään siirtymään liittyvät uudet teknologiat ovat tuoneet haasteita lupaprosesseihin ja ratkaisuja prosessien sujuvoittamiseksi tehdään jatkuvasti. Lainsäädännön laahatessa teknologiakehityksen perässä täytyy olemassa olevaa säännöstöä soveltaa. Haastattelun aikana ennakkoneuvotteluiden tärkeys ja sujuva yhteydenpito lupaprosessin alkumetreiltä asti nousivat ydinkohdiksi sujuvan lupaprosessin kannalta. Uusi menettelykäsikirja uusiutuvan energian neuvontaan on työn alla ja Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukseen on keskitetty uusi yhteyspisteviranomainen, joka palvelee koko maata lupaprosesseihin liittyvissä kysymyksissä.

Risto Koljonen ja Minna NäsmanKaisa Penttilä H2 Ecosystem Roadmap for Ostrobothnia -hankkeesta oli kutsunut koolle puhujat ja toimi ohjelman juontajana. Mielenkiintoiset puheenvuorot ja niistä poikinut keskustelu ja kysymykset antoivat kuulijoille päivitettyä tietoa vetytaloudesta ja toivottavasti sysäyksen uudella tarmolla olla edistämässä vihreää siirtymää myös omalta osaltaan.

34 views0 comments

Updated: Aug 5H2 Ecosystem Roadmap-projektin puolesta kutsumme teidät osallistumaan Wasa Future Festivaleille keskiviikkona 10.8.2022 Wasa Innovation Centeriin. Aamupäivän otsikko on Vetytalous ja vedyn mahdollisuudet Pohjanmaalla. Iltapäivällä agendalla EnergySAMPO-projektit, järjestäjänä EnergyVaasa. Ohjelmassa luvassa esityksiä, keskusteluja ja verkostoitumista. Ohjelmakielinä on suomi ja ruotsi (kysymyksiä voi esittää myös englanniksi). Löydätte Wasa Future Festivalin koko viikon ohjelman täältä.


Keskiviikko 10.8.2022


09:00 – 12:00 Vetytalous ja vedyn mahdollisuudet Pohjanmaalla

Juonto: Kaisa Penttilä, H2 Ecosystem Roadmap for Ostrobothnia


Fakta om vätgas och en uppdaterad lägesbild om vätgasekonomin i Österbotten,

Kjell-Owe Ahlskog, Alcea/H2 Ecosystem Roadmap for Ostrobothnia


Suomen ensimmäinen teollisen mittaluokan vihreän vedyn tuotantolaitos Harjavallassa,

Herkko Plit/Anu Kankkunen, P2X Solutions


Paussi – kahvia ja naposteltavaa


Ison kokoluokan vedyntuotantolaitoksen perustaminen Suomeen,

Rasmus Hautala, Circular Insight & Transition -hanke


Uudet vetyhankkeet sopimusoikeuden näkökulmasta,

Laura Huomo, Bird & Bird


Luvitukset viranomaisnäkökulmasta, Minna Näsman, BotH2nia/Kansallinen Vetyverkosto-hanke

haastattelee ELY-keskuksen asiantuntijoita Risto Koljosta ja Mari Hakolaa


11:00 – 14:00 Lounas (omakustanne)


13:00 – 15:00 EnergySAMPO -projektit


Tervetuloa!***


På projektet H2 Ecosystem Roadmaps vägnar välkomnar vi alla intresserade att delta i Wasa Future Festival onsdagen den 10.8.2022 på Wasa Innovation Center. Under dagen kommer fokus att vara på vätgas och dess möjligheter i Österbotten. På eftermiddagen handlar det om EnergySAMPO -projekten, och programmet arrangeras av EnergyVaasa. Du kommer att få lyssna till presentationer, ta del av diskussioner och nätverka. Programmet kommer i huvudsak att genomföras på finska och svenska (frågor får även ställas på engelska). Ni hittar programmet för hela Wasa Future Festival här.


Onsdag 10.8.2022


09:00 – 12:00 Vätgasekonomin och möjligheter i Österbotten

Värd: Kaisa Penttilä, H2 Ecosystem Roadmap for Ostrobothnia


Fakta om vätgas och en uppdaterad lägesbild om vätgasekonomin i Österbotten, Kjell-Owe Ahlskog, Alcea/H2 Ecosystem Roadmap for Ostrobothnia


Finlands första P2X grön vätgas produktionsanläggning i industriell skala i Harjavalta, Herkko Plit/Anu Kankkunen, P2X Solutions (på Finska)


Paus – Kaffe och smått fika


Grundandet av en större vätgasproduktionsanläggning i Finland, Rasmus Hautala, Circular Insight & Transition -projektet (på Finska)


Nya vätgasprojekt från avtalsrättsligt perspektiv, Laura Huomo, Bird & Bird (på finska)


Lov och tillstånd ur myndigheternas synvinkel, Minna Näsman, BotH2nia/Nationella Vätgas-projektet

intervjuar NTM-centralens specialister Risto Koljonen och Mari Hakola (på finska)


11:00 – 14:00 Lunch (på egen bekostnad)


13:00 – 15:00 EnergySAMPO -projekt


Välkommen!
38 views0 comments