top of page

Wasa Future Festival 10.8.2022 med fokus på vätgas

Updated: Aug 14, 2022

Under förmiddagen den 10 augusti 2022 ordnade projektet H2 Ecosystem Roadmap for Ostrobothnia ett evenemang på Wasa Future Festival med vätgas i fokus. Experter inom området för vätgasekonomi och vätgasens möjligheter i Österbotten öppnade upp ämnet ur olika perspektiv. Programmet kan ses i efterhand här.


Kjell-Owe Ahlskog


Först ut var Kjell-Owe Ahlskog, Alcea Ab, som inledde sin presentation med grundläggande fakta om vätgas. Därefter gav Ahlskog aktuell information om situationen för vätgas i Österbotten. Huvudfokus låg på vätgasekonomin och dess helhet, vilken roll vätgas har som en del av den gröna omställningen och vad de aktörer som är involverade i vätgasekonomin bör fokusera på för att möjliggöra utveckling. Presentationen introducerade hela vätgasekonomin på ett omfattande sätt och tog även upp frågor och utmaningar som måste beaktas för att främja utvecklingen av vätgasekonomin.Herkko Plit, VD för P2X Solutions, presenterade Finlands första industriella produktionsanläggning för grön vätgas som byggs i Harjavalta. Detta projekt är ett av de mest avancerade vätgasrelaterade pionjärprojekten. Förberedelserna har inletts och målet är att anläggningen ska vara i drift 2024. Visionen för P2X Solutions är att utöka produktionen av ren vätgas i hela Finland. Planen är att senare skala upp pilotanläggningen från 20 MW till 1000 MW år 2031. Den kunskap som uppkommer i samband med den första pilotanläggning kommer att ha en central betydelse när nya anläggningar ska byggas i Finland. Det finns ett tydligt behov av trendsättare och P2X Solutions är helt klart en av de finländska vätgasoperatörerna.
Rasmus Hautala från projektet Circular Insight & Transition pratade om etableringen av en storskalig vätgasproduktionsanläggning i Finland. Det storskaliga tilläggsbygget av vindkraftverk i Finland medför möjligheter och utmaningar för var och en av oss. Det behövs aktörer som i sin tur måste tänka på sin roll i det stora hela. Företag, den offentliga sektorn och utbildningssektorn har en gyllene chans att skapa vätgasfokuserade affärsekosystem i Finland, genom vilka man kan exportera ren energi och teknologi till den globala marknaden.


Rasmus HautalaLaura Huomo från advokatbyrån Bird & Bird pratade om vätgasprojekt ur ett avtalsrättslig perspektiv och hur man kan minimera riskerna genom att tillämpa rätt sorts avtalsstrukturer. Antalet kontrakt relaterade till vätgasprojekt är enormt, varpå rollen som expert och pålitlig rådgivare är central för uppstarten och framgången av projekten. Det kommer säkerligen att bli en växande efterfrågan på denna kompetens i Österbotten med omnejd de kommande åren.


Laura HuomoUnder den sista programpunkten intervjuade Minna Näsman från projektet Kansallinen Vetyverkosto NTM-centralens chefsinspektör Risto Koljonen om tillståndsprocesserna relaterade till vätgassektorn och myndigheternas perspektiv på nya vätgasprojekt. Den nya teknologin relaterad till den gröna omställningen har medfört utmaningar i tillståndsprocesserna och lösningar för att effektivisera processerna tas ständigt fram. Eftersom lagstiftningen som relaterar till den teknologiska utvecklingen drar ut på tiden, måste befintliga regleringar tillämpas. Under intervjun framkom vikten av förhandlingar och smidig kommunikation från början av tillståndsprocessen som nyckelfaktorer för en smidig tillståndsprocess. En ny handbok för förnybar energirådgivning pågår och en ny kontaktmyndighet har centraliserats till Södra Österbottens NTM-central, som servar hela landet i frågor som rör tillståndsprocesser.

Risto Koljonen ja Minna NäsmanKaisa Penttilä från projektet H2 Ecosystem Roadmap for Ostrobothnia stod som värd för programmet och hade ordnat programmet. De intressanta presentationerna, diskussionerna och frågorna som väcktes ur dem, gav lyssnarna uppdaterad information om vätgasekonomin och förhoppningsvis en drivkraft att främja den gröna omställningen även från sin egen sida.

bottom of page