top of page

Wasa Future Festival 10.8.2022 vety-teemalla

10.8.2022 H2 Ecosystem Roadmap for Ostrobothnia -hanke järjesti aamupäivän kestävän tilaisuuden Wasa Future Festivaleilla vety-teemalla. Vetytalous ja vedyn mahdollisuudet Pohjanmaalla-otsikon alla kuultiin asiantunteva joukko puhujia, jotka avasivat aihetta eri näkökulmista. Koko keskiviikon ohjelman voi katsoa tästä linkistä.


Kjell-Owe Ahlskog


Ensimmäisenä puhujana Kjell-Owe Ahlskog, Alcea AB, kävi läpi perustietoa vedystä ja päivitti tilannekuvaa vedyn suhteen Pohjanmaan alueelta. Pääpaino esityksessä oli vetytalouden isossa kuvassa, mikä vedyn rooli on osana vihreää siirtymää sekä mihin vetytaloudessa mukana olevien toimijoiden tulisi fokusoida kehityksen mahdollistamiseksi. Esitys alusti erittäin kattavasti vetytalouden kokonaisuutta ja niitä kysymyksiä ja haasteita, jotka täytyy ottaa huomioon vetytalouden kehityksen edistämiseksi.Toisena puhujana, Herkko Plit, P2X Solutionsin toimitusjohtaja kertoi Suomen ensimmäisestä teollisen mittaluokan vihreän vedyn tuotantolaitoksesta, jota rakennetaan Harjavaltaan. Tämä hanke on yksi pisimmälle edenneistä vetyyn liittyvistä pioneerihankkeista, valmistelutyöt tontilla ovat alkaneet ja tavoitteena on että vuoteen 2024 mennessä laitos on toiminnassa. P2X Solutionsin visio on laajentaa puhtaan vedyn tuotantoa ympäri Suomen ja suunnitelmissa on skaalata nyt pilotoitava 20 MW laitos modulaarisesti 1000 MW koko Suomen tasolla vuoteen 2031 mennessä. Se tietotaito, jota kasvatetaan tässä ensimmäisessä pilottilaitoksessa tulee olemaan keskeisessä asemassa, kun uusia laitoksia rakennetaan Suomeen. Suunnannäyttäjiä tarvitaan, ja P2X Solutions on sitä selvästi Suomen vetytoimijoiden keskuudessa.Kolmantena puhujana Rasmus Hautala, Circular Insight & Transition -hankkeesta puhui otsikolla Ison kokoluokan vedyntuotantolaitoksen perustaminen Suomeen. Tuulivoimalaajamittainen lisärakentaminen Suomeen on tuomassa mahdollisuuksia ja haasteita meille jokaiselle. Tekijöitä tarvitaan ja jokaisen toimijan täytyy miettiä, mikä on oma rooli isossa kokonaisuudessa. Yrityksillä, julkisella sektorilla ja koulutuspuolen edustajilla on tuhannen taalan tilaisuus luoda Suomeen vetyyn keskittyviä liiketoimintaekosysteemejä, joiden kautta viedä puhdasta energiaa ja teknologiaa globaaleille markkinoille.


Rasmus HautalaNeljäs puhuja Laura Huomo, asianajotoimisto Bird & Birdistä puhui vetyhankkeista sopimusoikeuden näkökulmasta ja kuinka minimoida vetyhankkeiden riskit oikeanlaisilla sopimusrakenteilla. Vetyhankkeisiin liittyvä sopimusten määrä on valtava, jolloin asiantuntevan ja luotettavan neuvonnan rooli on keskeinen hankkeiden liikkeellelähdön ja onnistumisen kannalta. Tälle osaamiselle tulee varmasti olemaan myös kasvava kysyntä Pohjanmaan alueella tulevina vuosina.


Laura HuomoViimeisenä ohjelmakohtana Minna Näsman Kansallisesta Vetyverkosto-hankkeesta haastatteli ELY-keskuksen ylitarkastajaa Risto Koljosta vety-alaan liittyvistä luvitusprosesseista ja viranomaisnäkökulmasta uusiin vetyhankkeisiin liittyen. Vihreään siirtymään liittyvät uudet teknologiat ovat tuoneet haasteita lupaprosesseihin ja ratkaisuja prosessien sujuvoittamiseksi tehdään jatkuvasti. Lainsäädännön laahatessa teknologiakehityksen perässä täytyy olemassa olevaa säännöstöä soveltaa. Haastattelun aikana ennakkoneuvotteluiden tärkeys ja sujuva yhteydenpito lupaprosessin alkumetreiltä asti nousivat ydinkohdiksi sujuvan lupaprosessin kannalta. Uusi menettelykäsikirja uusiutuvan energian neuvontaan on työn alla ja Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukseen on keskitetty uusi yhteyspisteviranomainen, joka palvelee koko maata lupaprosesseihin liittyvissä kysymyksissä.

Risto Koljonen ja Minna NäsmanKaisa Penttilä H2 Ecosystem Roadmap for Ostrobothnia -hankkeesta oli kutsunut koolle puhujat ja toimi ohjelman juontajana. Mielenkiintoiset puheenvuorot ja niistä poikinut keskustelu ja kysymykset antoivat kuulijoille päivitettyä tietoa vetytaloudesta ja toivottavasti sysäyksen uudella tarmolla olla edistämässä vihreää siirtymää myös omalta osaltaan.

bottom of page