top of page

Wasa Future Festival 2022

Updated: Aug 5, 2022H2 Ecosystem Roadmap-projektin puolesta kutsumme teidät osallistumaan Wasa Future Festivaleille keskiviikkona 10.8.2022 Wasa Innovation Centeriin. Aamupäivän otsikko on Vetytalous ja vedyn mahdollisuudet Pohjanmaalla. Iltapäivällä agendalla EnergySAMPO-projektit, järjestäjänä EnergyVaasa. Ohjelmassa luvassa esityksiä, keskusteluja ja verkostoitumista. Ohjelmakielinä on suomi ja ruotsi (kysymyksiä voi esittää myös englanniksi). Löydätte Wasa Future Festivalin koko viikon ohjelman täältä.


Keskiviikko 10.8.2022


09:00 – 12:00 Vetytalous ja vedyn mahdollisuudet Pohjanmaalla

Juonto: Kaisa Penttilä, H2 Ecosystem Roadmap for Ostrobothnia


Fakta om vätgas och en uppdaterad lägesbild om vätgasekonomin i Österbotten,

Kjell-Owe Ahlskog, Alcea/H2 Ecosystem Roadmap for Ostrobothnia


Suomen ensimmäinen teollisen mittaluokan vihreän vedyn tuotantolaitos Harjavallassa,

Herkko Plit/Anu Kankkunen, P2X Solutions


Paussi – kahvia ja naposteltavaa


Ison kokoluokan vedyntuotantolaitoksen perustaminen Suomeen,

Rasmus Hautala, Circular Insight & Transition -hanke


Uudet vetyhankkeet sopimusoikeuden näkökulmasta,

Laura Huomo, Bird & Bird


Luvitukset viranomaisnäkökulmasta, Minna Näsman, BotH2nia/Kansallinen Vetyverkosto-hanke

haastattelee ELY-keskuksen asiantuntijoita Risto Koljosta ja Mari Hakolaa


11:00 – 14:00 Lounas (omakustanne)


13:00 – 15:00 EnergySAMPO -projektit


Tervetuloa!***


På projektet H2 Ecosystem Roadmaps vägnar välkomnar vi alla intresserade att delta i Wasa Future Festival onsdagen den 10.8.2022 på Wasa Innovation Center. Under dagen kommer fokus att vara på vätgas och dess möjligheter i Österbotten. På eftermiddagen handlar det om EnergySAMPO -projekten, och programmet arrangeras av EnergyVaasa. Du kommer att få lyssna till presentationer, ta del av diskussioner och nätverka. Programmet kommer i huvudsak att genomföras på finska och svenska (frågor får även ställas på engelska). Ni hittar programmet för hela Wasa Future Festival här.


Onsdag 10.8.2022


09:00 – 12:00 Vätgasekonomin och möjligheter i Österbotten

Värd: Kaisa Penttilä, H2 Ecosystem Roadmap for Ostrobothnia


Fakta om vätgas och en uppdaterad lägesbild om vätgasekonomin i Österbotten, Kjell-Owe Ahlskog, Alcea/H2 Ecosystem Roadmap for Ostrobothnia


Finlands första P2X grön vätgas produktionsanläggning i industriell skala i Harjavalta, Herkko Plit/Anu Kankkunen, P2X Solutions (på Finska)


Paus – Kaffe och smått fika


Grundandet av en större vätgasproduktionsanläggning i Finland, Rasmus Hautala, Circular Insight & Transition -projektet (på Finska)


Nya vätgasprojekt från avtalsrättsligt perspektiv, Laura Huomo, Bird & Bird (på finska)


Lov och tillstånd ur myndigheternas synvinkel, Minna Näsman, BotH2nia/Nationella Vätgas-projektet

intervjuar NTM-centralens specialister Risto Koljonen och Mari Hakola (på finska)


11:00 – 14:00 Lunch (på egen bekostnad)


13:00 – 15:00 EnergySAMPO -projekt


Välkommen!
bottom of page